Bookingkalender

Kommende aktiviteter

Sikkerhetskurs i trafikk Moped AM146 (AM146)

21. sept / Store Bergan idrettshus, Haneholmveien 60, husk hjelm, tlf (og propper m/ledning) gode klær, sko over ankel, hansker / 1.650 kr

Sikkerhetskurs på veg (AM146)

22. sept / Store Bergan idrettshus, Haneholmveien 60, husk hjelm, tlf (og propper m/ledning) gode klær, sko over ankel, hansker / 2.200 kr

MC teori kl A1, A2 og A (A1)

22. sept / Store Bergan idrettshus, Haneholmveien 60 / 900 kr

Sikkerhetskurs i trafikk Moped AM146 (AM146)

23. sept / Møt på Store Bergan idtettshus. Haneholmvn 60. Husk sko over ankel, hjelm, hode klær, tlf med ørepropper / 1.650 kr

Ta kontakt